Teir

Teir producties

Teir maakt video's, documentaires en podcasts, kortom audiovisuele verhalen.
We willen verhalen brengen die mensen inspireren, emotioneren en samen brengen.
We doen dat telkens met veel respect voor de mensen die de verhalen aan ons willen vertellen.

Teir?

Teir’ is fonetisch het Franser woord ‘terre’ dat in het dialect gebruikt wordt voor een ‘aarding’. Dat is de verbinding met de aarde die in het stroomnet zorgt voor veiligheid. Die veilige verbinding is voor ons een mooi uitgangspunt om verhalen te vertellen.