Teir is een onafhankelijk productiehuis met een focus op documentaire.

‘Teir’ is fonetisch ‘terre’ het woord dat in het dialect gebruikt wordt voor ‘aarding’. Een term uit de elektronica die letterlijk de verbinding met de aarde aangeeft. Die verbinding met de aarde en bij uitbreiding de mensen die op onze aardbol wonen, is voor ons een mooi uitgangspunt om verhalen te vertellen.