Teir

Teir wil verhalen maken die mensen inzichten brengen, inspireren, emotioneren en samen brengen.
Dat doen we door het maken van documentaires en audiovisuele verhalen.
We doen dat telkens met veel respect voor de mensen die de verhalen aan ons willen vertellen.
Het is voor ons belangrijk om samen te werken met organisaties die een maatschappelijk doel nastreven.

Teir’ is fonetisch ‘terre’ het woord dat in het dialect gebruikt wordt voor ‘aarding’. Dat is de verbinding met de aarde die in het stroomnet zorgt voor veiligheid. Die veilige verbinding is voor ons een mooi uitgangspunt om verhalen te vertellen.

"Het punt is, besloot hij, dat verhalen de basale vorm zijn van ons begrip en inzicht. De architectuur ervan. Zonder verhalen zou de wereld uiteenvallen in betekenisloze onderdelen. Het is ons vermogen om verhalen te vertellen dat de wereld bijeenhoudt."
S. Kollaard - Uit het leven van een hond.