Teir

‘Teir’ is fonetisch ‘terre’ het woord dat in het dialect gebruikt wordt voor ‘aarding’. Dat is de verbinding met de aarde die in het stroomnet zorgt voor veiligheid. Die veilige verbinding is voor ons een mooi uitgangspunt om verhalen te vertellen. We doen dat door ze in audiovisuele content te gieten en naar de mensen te brengen.